Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete i offentlig verksamhet.

OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete, skydd mot olyckor och krishantering inom den offentliga verksamheten samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten.

OffSÄKs nätverk och aktiviteter syftar till att öka den enskildes kompetens inom området och för att stärka rollen som centralt ansvarig för säkerhets- och trygghetsarbetet.

Samarbetspartners

Välkommen till OffSÄK!

Höstkonferensen 2017

Offsäks höstkonferens äger rum den 14-15 november i Haninge, söder om Stockholm. Vi är mycket nöjda med programmet och ser framför allt fram emot att få träffa medlemmar och andra besökare för två givande dagar i trygghetens och säkerhetens tecken.


Välkomna!


Anmälan gör du här:


Kanslichef på plats.

Efter många år som föreningens kanslichef har nu Ulf Hörnsten lämnat över till vår fd ordförande Lars Winberg.

På årsmötet i mars togs beslut om att skriva avtal med Lars Winberg som ny kanslichef för föreningen.

Vi tackar Ulf för hans engagemang i föreningen under alla år och ser samtidigt fram emot ett lika givande samarbete med vår nya kanslichef Lars. 

Kanslifunktionen nås på samma e-postadress som tidigare.


Malin Ekblad

Ordförande i Offsäk


Mötesplats samhällssäkerhet.

OffSÄK är en av utställarna på “Mötesplats samhällssäkerhet” den 28-29 november på Kistamässan i Stockholm. Besök gärna vår monter på plats T:09.


Lediga tjänster.

Huddinge kommun söker säkerhetschef, här kan du läsa mer.


OffSÄK:s vårkonferens 2017.

Tack för trevlig vårkonferens 2017!

Ja, så har vi återigen genomfört en OffSÄK-konferens och vi hoppas innerligt att ni alla, både deltagare, utställare och föreläsare, tyckte det var väl investerad tid! Att gå på en OffSÄK-konferens ska ha mer än ett syfte. Vi ska lyssna på intressanta föredrag och föredragshållare, vi ska lära oss något och vi ska knyta kontakter och vänskapsband.

Årsmöte

 På årsmötet valdes Malin Ekblad Trelleborgs kommun till ordförande. Greta Berg SKL omvaldes på två år.. Patrik Vikström Karlstads kommun, Johanna Haapamäki, Motala kommun och Monique Holmgren MARSH AB har alla tre ett år kvar. Nya i styrelsen är Anna Hesselgren Nyköpings kommun och Bo Jensen Haninge kommun.


Föreläsarnas presentationer.

Föreläsarnas presentationer kan ni ladda ner genom att klicka på aktuell föreläsare.

Peter Vidén försvarsmakten.

Mikael Ljungsten Eurosafe AB.

Sofia Karlsson Linköpings kommun.

Helena Carlsson Örebro kommun.

Meta Broddare 2Secure AB.

Greta Berg SKL.

Ny e-mail till OffSÄK

Från och med den 16 januari 2017 har OffSÄK ny mailadress. Den nya adressen är kansliet@offsak.se


OffSÄK:s höstkonferens 2016.

OffSÄK:s höstkonferens genomfördes den 8-9 november 2016, på Best Western Bromma.  Vi bjöds på många intressanta föreläsare och föreläsningar.

Nedan  finner ni föreläsarnas dokumentation.

Tommy Andersson Alna.

Hillevi Engström.

Eva-Marie Abrahamsson, MSB

Malin Ekblad / Ingrid Wall Trelleborgs kommun

Maria Åhrling utredare regeringskansliet

Viktoria Asp, FHS

Greta Berg SKL

Jørgen W. Frydnes, daglig leder på UtøyaOffSÄK:s vårkonferens 2016.

Vårkonferensen är nu genomförd med ett mycket positiva omdömen från både konferensdeltagare och utställare.

Föreläsarnas presentationer kan du ladda ner genom att klicka på respektive namn.

Dan Eliasson 

Peter Zerpe          

Magnus Dyberg Ek 

Greta Berg

Bertil Håkanson

Erik Nord

Lena Persson