Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete i offentlig verksamhet.

OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete, skydd mot olyckor och krishantering inom den offentliga verksamheten samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten.

OffSÄKs nätverk och aktiviteter syftar till att öka den enskildes kompetens inom området och för att stärka rollen som centralt ansvarig för säkerhets- och trygghetsarbetet.

Samarbetspartners

Välkommen till OffSÄK!

OffSÄK:s vårkonferens 2017.

Konferensen går av stapeln den 28-29 mars 2017. Platsen är Radisson Blu Hotel Malmö. För ullständigt program klicka på länken ovan. Anmälan gör du här.


Ny e-mail till OffSÄK

Från och med den 16 januari 2017 har OffSÄK ny mailadress. Den nya adressen är kansliet@offsak.se


Certifierad Säkerhetssamordnare hösten 2017. 

Datum för hösten 2017 omgång av Certifieradsäkerhetssamordnare är block 1 den 25-27 september och block 2 den 20-22 noveber. Sista anmälningsdagen är den 24e augusti 2017. Mer information hittar du om du klickar på rubriken ovan. Anmälan gör du här.

Kurskatalog

Det är nu dags att planera 2017 årssäkerhetsutbildningar. Nyheter i katalogen är bl.a. PVD-utbildnig samtNanoLearningskurs i informationssäkerhet.  Fullständig utbildningskatalogladdar du ner här.

Kurs säkerhetsskydd 

Den 4-6 oktober 2017 genomförs 2Secures kurs i säkerhetsskydd i Stockholm. Som medlem I OffSÄK har du 10% rabatt på kursavgiften. Mer information hittar du här.

Vi har ett stort intresse för utbildningen som genomförs tvågånger per år, tidig anmälan rekommenderas. Anmäl ditt deltagande till CayPettersson, tfn 070-560 55 56 eller e-post cay.pettersson@2secure.se Som alternativkan utbildningen ges som uppdragsutbildning, kontakta 2Secure för merinformation.

Lediga tjänster

Säkerhetschef i Karlskrona kommun.

Säkerhetssamordnare i Karlskrona kommun

OffSÄK:s höstkonferens 2016.

OffSÄK:s höstkonferens genomfördes den 8-9 november 2016, på Best Western Bromma.  Vi bjöds på många intressanta föreläsare och föreläsningar.

Nedan  finner ni föreläsarnas dokumentation.

Tommy Andersson Alna.

Hillevi Engström.

Eva-Marie Abrahamsson, MSB

Malin Ekblad / Ingrid Wall Trelleborgs kommun

Maria Åhrling utredare regeringskansliet

Viktoria Asp, FHS

Greta Berg SKL

Jørgen W. Frydnes, daglig leder på UtøyaOffSÄK:s vårkonferens 2016.

Vårkonferensen är nu genomförd med ett mycket positiva omdömen från både konferensdeltagare och utställare.

Föreläsarnas presentationer kan du ladda ner genom att klicka på respektive namn.

Dan Eliasson 

Peter Zerpe          

Magnus Dyberg Ek 

Greta Berg

Bertil Håkanson

Erik Nord

Lena Persson