Anmälan konferens


Välkommen till OffSÄK:s vårkonferens. 

Konferensen genomförs den 7 och 8 maj 2019 på Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Fyll i uppgifterna nedan och anmäl dig till konferensen.
Anmäl dig senast 6 april 2019.

Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för logi med mera.OBS Fakturaadressen.


Vald konferens *  
Namn *  
Titel *  
Kommun/landsting/organisation/företag *  
Adress *  
Telefon *  
Postnummer *  
E-post *  
Ort *  
Ev refnr,/Scanid./Kst *  
Medlem? *  
Logi 6-7 maj
Logi 7-8 maj
Meddelande