Certifierad säkerhetssamordnare


En grundläggande utbildning för säkerhetssamordnare, säkerhetschef eller säkerhetshandläggare – som  behöver ett helhetsgrepp och en systematik för att kunna genomföra ett professionellt arbete! Det ställs stora krav på medarbetare som arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor – och säkerhetsarbetet måste många gånger vägas på guldvåg eftersom varje insats och åtgärd måste vara försvarbar och kostnadseffektiv! Det är roligt men ibland också ett svårt arbete! Den här utbildningen syftar till att stärka och coacha Dig som har dessa ansvarsfulla arbetsuppgifter!

Cert s?ksamord v?ren 2015


 

Mer information hittar du här.