De första åren

Föreningens historik och några milstolpar


1990

Föreningen bildades 1990 och antog då namnet Föreningen för Kommunal Riskhantering (FKR). Den hade då 52 medlemmar och dess förste ordförande var Ove Wendelborg, säkerhetschef i Haninge kommun.

1991
Föreningens verksamhet startar på allvar. Första numret av föreningstidningen Kommunal Riskhantering ges ut.

1993
Föreningen tilldelas Guldhunden, säkerhetsbranschens Oscarspris, av Forum Cerberus.

1995
Medlemstidningen byter namn till Risk.

1996
Femårsjubileum. Föreningen delar ut Riskhanteringspriset för första gången.

1998
Föreningen byter namn till Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor, OffSÄK.

2001
I samband med sitt 10-årsjubileum mottog OffSÄK från Skanska Security en grundplåt till OffSÄK:s stipendiefond för trygghet och säkerhet i skolan.

2003
Föreningen öppnade - genom stadgeändring - för medlemskap även för företag verksamma inom det aktuella branschområdet.

2006
Föreningen ombildas till OffSÄK/PRIMO Sverige

 

2009

Föreningen återtar sitt gamla namn OffSÄK

 

2014

Föreningen tar namnet OffSÄK föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet.