Utveckling

OffSÄK bildades år 1991 och bestod då i första hand av säkerhetschefer i kommuner och landsting. Det var ett nätverk till stöd för risk- och säkerhetshantering i offentlig sektor.

Den 22 november 2006 bildades OffSÄK/PRIMO Sverige vid ett extra årsmöte. Detta för att bredda föreningen och för att ge offentlig sektor en möjlighet till en europeisk arena när det gäller att arbeta med Risk Management. Intentionen var och är att erbjuda föreningens koncept till alla offentligt anställda säkerhetschefer, risksamordnare, försäkringshandläggare, beredskapssamordnare, riskingenjörer, kommunjurister, kommunchefer m.fl. men också till brottsförebyggande råd och liknande som är involverade i risk- och säkerhetsarbetet inom offentlig sektor.

OffSÄK/PRIMO Sverige är nu en del av den Europeiska organisationen Primo Europe, en ideell förening för främjande av arbetet med Risk Management i offentlig verksamhet. (PRIMO står för Public Risk Management Organisation). Bakom PRIMO står UDITE som organiserar 15 000 kommundirektörer i Europa. Av den anledningen har nu också OffSÄK/PRIMO Sverige valt att ha en kommunchef som ordförande.

 

Den 23 april 2009 beslöt årsmötet att föreningen skulle lämna primokonceptet och återta det gamla namnet OffSÄK föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor.

 

Den 3 april 2014 beslöt årsmötet att föreningen ska anta det nya namnet OffSÄK föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet.