Vision och mål

Föreningens vision är ett tryggare och säkrare samhälle.

För att sträva mot denna vision har föreningen som ändamål att främja trygghets- och säkerhetsarbete inom den offentliga sektorns ansvarsområden. I detta ingår att:

·      väcka och stimulera intresse för trygghets- och säkerhetsfrågor

·      informera och sprida kunskap om föreningens verksamhet

·      bevaka och arbeta med frågor som har med trygghet och säkerhet att göra

·      skapa och bevara goda relationer mellan medlemmar.