Företagsmedlemskap


Vid årsmötet den 25 april 2007 beslutades att medlemsavgiften är 7 500 SEK. Medlemsavgiften är för respektive företag och all dess personal. I medlemsavgiften ingår 4 000 SEKs rabatt på utställaravgiften som för närvarande är 11500 SEK för ca 5 kvm.

 

Utställare har rätt till två deltagare till självkostnadspris. Gäller endast konferenskostnad. Eventuellt hotellrum och middag betalas för sig.

 

Det kommer att framgå av konferensdokumentation att man är utställare. Företagets logotype visas i bildspel i alla pauser samt i konferensens början och slut. 

 

Företaget kommer även att finnas med på OffSÄK:s hemsida, dock ej i rullmeyn. Företaget kan få  hjälp med e-postutskick genom kansliets försorg inför konferens.