Samverkanspartner

OffSÄK är en förening för säkerhets- och trygghetsarbete i offentlig verksamhet. En samverkanspartner till OffSÄK kan vara en organisation, ett företag eller en enskild person verksam inom områdena för föreningens vision och mål.

 

Att vara en samverkanspartner till OffSÄK innebär att man har tillgång till föreningens olika aktiviteter, inte minst de välbesökta konferenserna där våra medlemmar möts två gånger om året. Förutom att samverkansparten ges möjlighet att träffa medlemmarna och förmedla information om sina produkter eller tjänster, får man också tillfälle att ta del av de senaste rönen inom föreningens verksamhetsområden genom de aktuella föredrag som föreningen erbjuder sina medlemmar.

 

Att vara samverkanspartner till OffSÄK ska medföra ett mervärde för båda parterna.

 

Vänligen kontakta kansliet för mer information kansliet@offsak.se.